top of page

INTEGRITETSPOLICY

Som vårdgivare arbetar vi kontinuerligt för att säkerställa att din personliga integritet skyddas vid  användning av de tjänster som vi tillhandahåller. Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämpad lagstiftning, vilket omfattar patientdatalagen (2008:355), patientsäkerhetslagen (2010:659), personuppgiftslagen (1998:204) samt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Vi tillämpar därför denna integritetspolicy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas av oss.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Corpus kiropraktik Stockholm, org. nr 870522-0419, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Corpus kiropraktik och som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Vår postadress är: Indalsbacken 2 plan 1, 162 68 Vällingby

E-postadress: kirohumbla@gmail.com

Telefon: 073-7746416

Vårt personuppgiftsombud är: Niklas Humbla

Inhämtande av personuppgifter

De personuppgifter som vi kan komma att inhämta från dig och spara är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vidare förs journalanteckningar där uppgifter om socialt tillstånd, hälsotillstånd och andra uppgifter som du lämnar till oss tillkommer.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Kontaktuppgifterna sparas för att vi ska kunna komma i kontakt med dig när det rör sig om bokningar eller i återkopplingssyfte. Kontaktuppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för respektive ändamål.

Då vi är legitimerade för vi även journalhandlingar som enligt lag måste bevaras i 10 år. Endast IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kan ansöka om att radera journalanteckningar om dig efter din eventuella begäran. 

bottom of page