top of page

Förmån av hälso- och sjukvård

Numera är det allmänt känt att ett företag blir effektivare och mer välmående om arbetskraften mår bra. 
Företag som satsar på friskvård och hälsa får minskat produktionsbortfall och lägre sjukfrånvaro. 
 
Investeringar inom företagshälsa ger upp till 4 gånger pengarna tillbaka. 
 
Rygg- och nackdiagnoser utgör den största diagnosgruppen bakom både sjukfrånvaro och förtidspension. Det är dessa diagnoser som kiropraktorn är specialiserad inom. 
Företag kan ingå ett avtal med Corpus kiropraktik som innebär att personalen får snabb tid för behandling vid akuta besvär och rehabilitering samt förebyggande åtgärder för långvarigt resultat. 
 
Företag får göra avdrag för kostnaden för förebyggande behandling eller rehabilitering. Arbetsgivaren ska visa att rehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att arbeta. 
 
Det behövs inte läkarintyg men en bedömning ska göras för varje individ. 
 
Se mer på skatteverkets hemsida om förebyggande behandling och rehabilitering. 
Corpus Kiropraktik
Även friskvård är skattefritt för den anställde och avdragsgillt för arbetsgivaren. 
På kliniken erbjuds en funktionsanalys med rådgivning och träningsprogram som ryms inom begreppet friskvård. 
 
För mer information se skatteverkets hemsida om motion och annan friskvård

Vill du veta mer om hur vi på Corpus kiropraktik kan hjälpa just ditt företag så att din personal slipper ha ont i onödan och kan prestera bättre på jobbet? Kontakta oss!

bottom of page